Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítejte!

                      Na webových stránkách klubů vojenských důchodců okresu Česká Lípa.   Patří sem KVD Česká Lípa, Doksy a Mimoň.  Hlavním úkolem těchto stránek je poskytovat informace VD.

 

 

www.kvd.estranky.cz

 

www.kvd.estranky.cz jsou neoficiální stránky Klubu Vojenských Důchodců (KVD) organizovaných pod Krajským vojenským velitelstvím (KVV) v Liberci. Konkrétní údaje si vždy ověřte u „webmastra“, nebo u vedoucího příslušného KVD. Smyslem stránek je zrychlit a zjednodušit dostupnost informací mezi KVV, KVD a VD.

 

 

INFORMACE PRO VOJENSKÉ DŮCHODCE

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

Krajské vojenské velitelství v Liberci pro Vás připravilo informace, které můžete potřebovat k využití výhod, které poskytuje AČR pro své důchodce.

 

Systém zabezpečení kulturních a sociálních potřeb důchodců vychází ze zásad podle ustanovení § 3 vyhlášky MF 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP), ve znění vyhlášky MF č. 510/2002 Sb., Tyto zásady byly rozpracovány v podmínkách AČR rozkazem MO č. 39/2003.

 

Systém zabezpečení kulturních a sociálních potřeb vojenských důchodců rehabilitovaných podle zák. č. 87/1991 Sb., řeší NV č. 145/2004 a NV MO č. 12/2004.

 

 

Ředitel Krajského vojenského velitelství: plk. Ing. Josef Kulovaný

 

Pro realizaci v oblasti péče o vojenské důchodce a veterány pro Liberecký kraj v působnosti Krajského vojenského velitelství v Liberci je pověřena o.z. Peterková – tel. Číslo 973 262 207, fax. 973 262 210. mobil 723 210 887.

 

 

 

Kontaktní adresa: Krajské vojenské velitelství

Na Zápraží 4

461 24 Liberec

 

Kde nás najdete: od nádraží ČD i ČSAD tramvají směr Lidové sady, 1. stanice Na Rybníčku nebo pěšky od nádraží směr centrum města podél tramvajových kolejí cca 500 m, u Obchodní banky podél řeky Nisy doleva

 

Vaše požadavky a žádosti lze nejdříve konzultovat telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle. Budou Vám poskytnuty potřebné informace, případně po dohovoru mohou být Vaše požadavky vyřízeny poštou, bez nutnosti osobního jednání na KVV Liberec.

 

Tyto informace najdete na webových stránkách www.kvd.estranky .cz

 

 

 

- 2 –

 

1. Kdo je vojenským důchodcem

 

Vojenským důchodce se rozumí bývalý voják z povolání, kterému je vyplácen starobní důchod Vojenským úřadem sociálního zabezpečení Praha a dále bývalý občanský zaměstnanec, který odešel do důchodu od součásti resortu MO.

 

 

2. Kdo může čerpat příspěvky z Fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP) - R MO č. 39/2003)

 

Čerpání z FKSP je umožněno důchodcům, kteří při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu pracovali nebo vykonávali službu vojáka z povolání (vojáka v další službě) u Ministerstva obrany (MO)

nebo

skončil-li jejich služební poměr u MO v době, kdy splňovali podmínky nároku na důchod

- manželů (druhů) důchodců ( v podmínkách KVV Liberec nelze čerpat příspěvek na rekreaci z důvodu malých finančních prostředků)

Čerpání u KVV Liberec.

 

 

3. Kdo může čerpat z rozpočtové kapitoly MO – NV č. 12/2004

 

Čerpání z rozpočtové kapitoly MO je umožněno vojenským důchodcům – bývalým vojáků z povolání i občanským zaměstnancům, kteří byli rehabilitováni podle zákona č. 87/1999 Sb., a kteří jsou držiteli osvědčení, jež vydalo MO (rehabilitační list není osvědčení).

Čerpání ve stejné výši a ve stejném rozsahu jako v R MO č. 39/2003.

Čerpání u KVV Liberec.

 

4. Vojenští důchodci – bývalí vojáci z povolání, kteří nesplňují podmínky uvedené v bodě č. 2 nebo nejsou rehabilitováni, nemohou čerpat finanční prostředky z FKSP ani z rozpočtové kapitoly MO – čerpání cestou KVV. Vojenští důchodci starší 70 let však mohou požádat o finanční příspěvek na rekreaci nebo lázně Odbor mimoresortní spolupráce Praha. Částky uvedeny v bodě 7.

 

 

 

- 3 -

 

5. Čerpání z FKSP a rozpočtové kapitoly MO

 

lze přispívat na: - rekreace tuzemské i zahraniční (u KVV Liberec je stanovena výše příspěvku na 2.500,- Kč/osoba a pouze do výše částky, která je stanovena v rozpočtu pro vojenské důchodce)

- kulturní a sportovní akce ( zájezdy, výstavy, divadlo, bazén, hromadné vstupné, společenské akce atd.)

- na stravování (pouze v případě, že v místě bydliště nebo blízkém okolí je provozováno stravování ve vojenské závodní kuchyni)

- na lázně (pouze do výše 2.500,- Kč jako u rekreace a pouze v případě, že se jedná o komerční lázeňskou léčbu, kdy si ji hradí účastník celou sám)

 

Dále se poskytují dary při životních výročích 60 let a každých dalších 5 let.

 

Plnění z FKSP a rozpočtové kapitoly MO lze poskytovat pouze důchodcům, kteří nejsou v pracovním (služebním) poměru k žádnému zaměstnavateli, tuto skutečnost doloží čestným prohlášením.

 

Čerpání z rozpočtové kapitoly MO na rekreace – rehabilitovaní voj. důchodci pouze omezeně z důvodu velmi nízkých přidělovaných finančních prostředků, prostředky jsou spíše využity kolektivně

Upozornění: na příspěvky a jiná plnění z FKSP nebo z rozpočtové kapitoly MO není právní nárok

 

Žádosti o příspěvek na rekreaci (vydává KVV) se u KVV řeší průběžně do vyčerpání stanoveného limitu v rozpočtu. Rekreace tuzemské i zahraniční se řeší formou objednávky u Vámi vybrané cestovní kanceláře, je pouze nutné spojit se s o.z. Peterkovou (tel. 973 262 209), která vše potřebné zajistí.

 

 

6. Plnění z FKSP a z rozpočtové položky nemohou žádat vdovy po bývalých vojácích z povolání – vojenských důchodcích.

 

 

 

 

- 4 –

 

7. Poskytování příspěvku sociální péče – poskytuje Odbor mimorezortní spolupráce Praha

 

- týká se pouze bývalých vojáků z povolání starších 70 let, kterým je vyplácen důchod VÚSZ Praha (např. voj. důchodci bude v listopadu daného roku 70 let, může žádat o příspěvek až po dosažení 70 let)

 

lze žádat o: příspěvek na rekreaci

- tuzemskou do výše 4.000,- Kč/osoba

- zahraniční do výše 8.000,- Kč/osoba

 

příspěvek na lázeňskou léčbu

- příspěvková (hrazena zdr. pojišťovnou) do výše 9.000,- Kč/os.

- samoplátecká (účastník si hradí celou sám) do výše 13.000,- Kč/os

 

O příspěvek lze žádat i pro manželku (není omezeno věkem) ve stejné výši. V tomto případě je nutné připojit k žádosti i kopii oddacího listu. O příspěvek pro manželku lze požádat pouze v případě, že pojede s oprávněnou osobou – vojenským důchodcem.

 

Upozornění: příspěvek nelze poskytnout souběžně – tzn. na rekreaci i na lázeňskou léčbu nebo byla-li již žadateli poskytnuta v témže roce komplexní lázeňská léčba nebo dostal příspěvek na rekreaci z FKSP nebo rozpočtové kapitoly MO.

 

Žádosti o příspěvky jsou na KVV Liberec a lze si o ně požádat telefonicky koncem roku. Žádost po vyplnění odešlete do Prahy (adresa uvedená na tiskopise) nejlépe začátkem roku, max. do konce února, v dalších měsících byste již nemuseli příspěvek obdržet.

O příspěvek v Praze lze žádat každý rok. Vzhledem ke skutečnosti, že žádostí je mnoho, Odbor mimorezortní spolupráce poskytuje příspěvky max. 1x za 2 roky.

 

 

8. Poukazy na domácí rekreaci

 

O poukaz může žádat pouze bývalý voják z povolání, který je vyplácen Vojenským úřadem sociálního zabezpečení Praha.

O poukaz nemohou žádat bývalí občanští zaměstnanci.

 

 

 

- 5 -

Pobyty se poskytují:

- přidělením vráceného poukazu v rámci redistribuce na ředitelství VLRZ Praha (žádost o přidělení poukazu na KVV)

 

- zajištěním pobytu přímo na zařízení VLRZ za komerční cenu (v tomto případě lze zabezpečit i bývalému občanskému zaměstnanci)

N rekreace lze poskytovat příspěvek z FKSP, rozpočtové kapitoly MO pro rehabilitované.

Domácí rekreaci lze zajistit pro všechny vojenské důchodce – bývalé vojáky z povolání starší 70 let cestou Odboru mimorezortní spolupráce Praha, jestliže si v žádosti o příspěvek na rekreaci doplní, které vojenské zařízení by chtěli navštívit a v jakém termínu – je možno uvést více termínů pro lepší výběr.

 

Vojenská zařízení – vojenské zotavovny, kde je možno si objednat rekreaci:

 

Vojenská zotavovna – Bedřichov,

Malý Šišák,

Ovčárna pod Pradědem,

Špičák na Šumavě,

Měřín,

Dyje – středisko Vranov, středisko Bítov,

Lipno – středisko Hůrka, středisko Olšina, Pstruh

 

Vojenská lázeňská léčebna – středisko Hotel Bellevue – v této léčebně možná i rekreace

 

V případě zajištění rekreace – poukazu přes VLRZ Praha, je možné pouze pro vojenské důchodce a jejich manželky, event. družky (nutný pobyt nejméně 3 měsíce na společné adrese, adresa musí být uvedena na občanských průkazech)

9. Zajištění zahraniční rekreace na VLRZ

- pouze pro bývalé vojáky z povolání a rehabilitované vojáky

- výběr dle katalogu VLRZ – katalog k dispozici na KVV Liberec, v případě zájmu lze požádat o katalog přímo VLRZ, ta s katalogem zašle přihlášku, po vyplnění přihlášku předáte ebeny. zašlete na KVV Liberec, kde ji podepíše ředitel KVV

 

U zahraničích rekreací lze poskytovat příspěvky stejným způsobem jako u domácích rekreací – bod č. 8.

- 6 -

10. Odpovědi na konkrétní dotazy z aktivů

  • Zda mohou vojenští důchodci absolvovat vyšetření v Ústřední vojenské nemocnici v Praze

ANO, mohou jako každý jiný občan České republiky. Není právo na přednostní vyšetření. Vojenský důchodce musí mít doporučení od svého ošetřujícího lékaře a vyšetření si v ÚVN zajišťuje sám, nejlépe telefonicky. Přes telefonní ústřednu v Praze – tel. číslo 973 201 111 si nechá spojit příslušnou ambulanci.

 

  • Ubytování ve vojenských ubytovnách

Seznam vojenských ubytoven je k dispozici na KVV Liberec nebo u předsedy Vašeho klubu vojenských důchodců.

Vzhledem k tomu, že každá ubytovna vyžaduje něco jiného, je ubytování lépe zajistit cestou KVV – o.z. Škodová. Např. v některých ubytovnách je potřeba mít potvrzení, o oprávněnosti vojenského důchodce nebo je třeba vyplnit formulář, který podepíše ředitel KVV.

 

  • Domovy s péčí o vojenské veterány a důchodce v Libereckém kraji

V současné době se v Libereckém kraji nechystá žádný objekt pro tyto účely. V provozovaných zařízeních jsou upřednostňováni váleční veteráni I.a II. odboje z důvodu malé kapacity.

 

Co se týká umístění v klasických domovech důchodců, máme bohužel zkušenost, že na naši žádost o umístění vojenského důchodce nepřišlo žádné vyjádření.

 

  • Úmrtí bývalého vojáka z povolání

Bývalý voják z povolání má nárok na vojenské pocty při jeho pohřbu v případě, že mu bylo povoleno příslušným rozkazem ministra obrany ČR nosit vojenský stejnokroj podle předpisu VŠEOB-P-2(práv) čl. 91 a v souladu s § 31 odst. 3 zák. č. 219/1999 Sb. Tato skutečnost bývá uvedena ve vojenských knížkách nebo na rozhodnutí o propuštění.

 

Nemá-li zesnulý vojenskou knížku nebo rozkaz o propuštění, lze zjistit ve Správním archivu Olomouc cestou KVV.

 

Pokyny pro uplatnění vojenských poct při pohřbu zesnulého:

 

- kdokoliv z pozůstalých kontaktuje KVV – o.z. Škodová, zde nahlásí jméno zemřelého, datum úmrtí, zda má povoleno nošení stejnokroje, kde a v kolik hodin bude pohřeb probíhat a telefonické spojení na kontaktní osobu.

- 7 -

- o.z. Škodová vše oznámí správce posádky, který pohřeb zajišťuje.

- správce posádky se obrátí na pozůstalého a domluví s ním podrobnosti (např. dodání vyznamenání, vojenské čepice apod. – toto bude po obřadu vráceno)

 

Správce posádky zajišťuje: - čestnou stráž u rakve

- čestnou jednotku (provede salvu)

- účast vojenské hudby (je nutné s dostatečným předstihem)

 

Zák.č. 221/1999 Sb., -§ 65 – Pohřební obřad s vojenskými poctami

Voják, který zemřel v době trvání služebního poměru, může být pohřben ve vojenském stejnokroji a mohou mu být prokázány vojenské pocty. Obdobně se to týká vojáka, který byl propuštěn do zálohy, bylo mu povoleno nošené stejnokroje při slavnostních příležitostech v souladu s § 31 odst. zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách.

 

Zák. 219/1999 Sb., - § 31 odst. 3 – Vojenský stejnokroj a vojenské odznaky nosí jen vojáci v činné službě. Při slavnostních příležitostech mohou nosit vojenský stejnokroj i vojáci mimo činnou službu a další osoby, kterým bylo nošení stejnokroje povoleno.

 

Pokyny pro uplatnění nároku na vdovský důchod

 

Co nejdříve požádat o sepsání žádosti na přiznání vdovského důchodu

 

  • Lze požádat Českou správu sociálního zabezpečení v místě bydliště. Zde je nutné nahlásit, že zemřelý byl vojenský důchodce a vyplácel jej Vojenský úřad sociálního zabezpečení, Vršovická 1429/68, Praha 10, PSČ 101 00).

  • Lze při nahlášení úmrtí požádat o.z. Peterkovou, která nahlásí úmrtí vojenského důchodce na Vojenský úřad sociálního zabezpečení, o zaslání formuláře přímo VÚSZ Praha. Vyplněný formulář lze ověřit buď u p. Škodové (bez poplatku) nebo na příslušném místním úřadě (obecní úřad, městský úřad – s poplatkem).

 

  • Potřebné doklady k uplatnění nároku na vdovský důchod:

- úmrtní list vystavený matrikou místa úmrtí

- oddací list

- výměry důchodu zemřelého i manželky (vdovy)

- občanský průkaz

- rodný list vdovy